Baza wiedzy

Strona www.niewydolnoscszyjki.pl, którą stworzyłam powstała z chęci niesienia pomocy innym kobietom u których stwierdzono niewydolność szyjki i mają za sobą co najmniej jeden poród przedwczesny.

W polskim internecie jest bardzo mało informacji na temat szwu okrężnego na cieśń szyjki macicy zakładanego drogą przezbrzuszną TAC.

Metoda ta w Polsce niestety nie jest powszechnie stosowana w leczeniu niewydolności szyjki i zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, gdzie na Zachodzie stosowana jest od lat 80-tych.

Nie posiadam wykształcenia medycznego. Informacje jakie znajdziesz na tej stronie to zebrana rzetelnie wiedza, którą znalazłam w publikacjach w Internecie, w publikacjach książkowych oraz zamieszczonych w prasie medycznej.

Jeśli uważasz, że strona zawiera błędy, poinformuj mnie o tym ! 

http://slideplayer.pl/slide/56603/ Rafał Rzepka

http://slideplayer.pl/slide/410060/ Rafał Rzepka

http://slideplayer.pl/slide/59022/ S. Świderski

http://en.ppt-online.org/44782

http://slideplayer.pl/slide/11577/

http://mailgrupowy.pl/shared/resources/15560,opieka-poloznicza/59927,konspekty-op-pol-

http://www.libramed.pl/wpg/NumeryArchiwalne/14/07.html

http://www.libramed.pl/wpg/NumeryArchiwalne/05/12.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/4688,niewydolnosc-ciesniowoszyjkowa-u-kobiet-ciezarnych-profilaktyka-i-postepowanie.html

http://ebobas.pl/artykuly/czytaj/1065/zdrowie/mechaniczne-sposoby-podtrzymywania-ciazy-szef-okrezny-albo-krazek-pessar/2

Szew okrężny cieśni macicy zakładany z dostępu brzusznego – pierwsze polskie doświadczenia i pierwsze doniesienie. Adv. Clin. Exp. Med. 2004 Vol. 13 nr 5 suppl. 1 s. 191-194, tab., bibliogr., Sum

Krasomski G. Obstetrics outcome and nerves state women after transabdominal isthmic cervical cerclage. Ginekol Pol. 2006, 77, 614-616.

Ocena skuteczności leczenia szwem okrężnym niewydolności cieśniowo-szyjkowej u pacjentek z niekorzystną przeszłością położniczą. Klin. Perinat. Gin. 2002 T. 36 s. 581-585, wykr., bibliogr., Sum.

Ocena skuteczności leczenia szwem okrężnym niewydolności cieśniowo-szyjkowej u pacjentek z niekorzystną przeszłością położniczą w materiale specjalistycznego szpitala położniczo-ginekologicznego i noworodków w Kielcachw latach 1995-2000. W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski. Poznań 2002 s. 139.