Niewydolność szyjki macicy

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa macicy (NCS, niewydolność cieśnie szyjki macicy, insuffitientia isthmo cervicalis, samoistne rozwieranie się szyjki macicy, skracanie szyjki, niewydolność szyjki) to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do wskazanego terminu porodu.

Dotyczy ok 1,5% wszystkich ciąż. Konsekwencją niewydolności cieśniowo-szyjkowej jest poronienie lub poród przedwczesny.

Rozpoznanie niewydolności:

– W czasie trwania ciąży:

– USG (przezbrzuszne, przezpochwowe)

– badanie palpacyjne (ręczne) podczas wizyty w ciąży, zazwyczaj ok. 16-24 tyg.

– Poza ciążą:

– wywiad – wcześniejsze poronienie około 24 tc.

– kwestionuje się rozpoznania niewydolność szyjki macicy poza ciążą

– kanał szyjki macicy jest drożny dla rozszerzadła Hegara nr 8

Podczas USG ocenia się kształt ujścia wewnętrznego szyjki macicy T,Y,V,U oraz jej długość.

Prawidłowa szyjka macicy ma długość 38-42 mm. Przy niewydolności szyjka  ma długość poniżej 25 mm, pomiędzy 16 a 24 tygodniem ciąży.

Samoistne rozwieranie się szyjki macicy następuje najczęściej bezobjawowo ok.16 do 24 tyg. ciąży:

– bez dolegliwości bólowych,

– bez krwawienia z dróg rodnych,

– bez czynności skurczowej.

Otwarta i skracająca się szyjka macicy, czyli jej niewydolność (NCS) powoduje, że swobodnie mogą przenikać do płodu bakterie z pochwy i dochodzi do zakażenia wewnątrzmacicznego, a to powoduje poronienie (do 22 tyg. ciąży) lub poród przedwczesny (powyżej 22 tyg. ciąży).

Przyczyny niewydolności cieśniowo-szyjkowej:

urazy mechaniczne szyjki

– poród dużego płodu

– kleszcze położnicze

– poród indukowany

– wyłyżeczkowanie macicy

– poronienie wcześniejsze

–  konizacja szyjki

– amputacja szyjki macicy

czynniki wrodzone

– niedorozwój

– inne wady wrodzone macicy

– jatrogenne (dietylstylbestrol – DES)

niewydolność czynnościowa (nie ma wad wrodzonych ani przebytego urazu, decydują czynniki biochemiczne i hormonalne)

ciąża wielopłodowa

Metody leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej (NCS):

zachowawcze

– oszczędny tryb życia, nakaz leżenia, hospitalizacja do końca ciąży

– leki tokolityczne hamujące skurcze

– operacyjne w ciąży:

– szew okrężny Shirodkara

– szew okrężny McDonalda

– szew okrężny TVC

– Inne: szew okrężny Wurma i Hefnera ; Herveta ; Baumgartnera

operacyjne przed ciążą:

– szew okrężny na cieśń szyjki macicy drogą przezbrzuszną TAC

– metody mechaniczne w ciąży podczas wizyty u ginekologa:

– pessar (krążek), kapturki

Zamknięta i otwarta szyjka macicy przy niewydolności szyjki macicy
Zamknięta i otwarta szyjka macicy przy niewydolności szyjki macicy.
Normalna długość szyjki macicy oraz skrócona szyjka przy niewydolności szyjki
Normalna długość szyjki macicy oraz skrócona szyjka przy niewydolności szyjki.
Kształt ujścia wewnętrznego szyjki macicy przy niewydolności szyjki macicy
Kształt ujścia wewnętrznego szyjki macicy przy niewydolności szyjki macicy