Poród przedwczesny

Poród przedwczesny wg WHO, to zakończenie ciąży w okresie od 22 do 37 tygodnia ciąży.

Częstotliwość występowania to 9-10% wszystkich ciąż.

W wyniku takiego porodu, noworodek waży od 500g do 2500g. Noworodek nie jest dojrzały, aby samodzielnie żyć poza łonem matki. Czas niezbędny do osiągnięcia dojrzałości zależny jest od masy urodzeniowej i czasu trwania ciąży, ustalany indywidulanie.

 Przyczyny porodu przedwczesnego:

niewydolność cieśniowo-szyjkowa

– przedwczesna czynność skurczowa o różnym podłożu

– przedwczesne pęknięcie błon płodowych

– przedwczesne odklejenie łożyska

– choroby matki (wady macicy, cukrzyca, nadciśnienie, choroby wątroby, niedokrwistość, infekcja pochwy, infekcja dróg moczowych)

– krwawienia

– łożysko przodujące

– stan przedrzucawkowy

– wielowodzie

– ciąża wielopłodowa

– stres, palenie papierosów,

– wiek matki (poniżej 18 r.ż. lub powyżej 38 r.ż.)

– wielorodność

– niski poziom socjalno-ekonomiczny matki

Przy zagrożeniu porodem przedwczesnym (25 – 34 Hbd) podaje się sterydy na płuca (glikokortykosteroidy) – farmakologiczna stymulacja rozwoju płuc u płodu.

Objawy porodu przedwczesnego:

– skurcze macicy

– bezbolesne skracanie się, zgładzanie i rozwieranie części pochwowej szyjki macicy

– uwypuklanie się błon płodowych do ujścia wewnętrznego szyjki macicy, a następnie do pochwy (monokl płodowy).

Zapobieganie porodowi przedwczesnemu przed ciążą:

Po przebytym przedwczesnym porodzie lub poronieniu z powodu niewydolności szyjki macicy, należy założyć szew okrężny TAC z dostępu brzusznego przed kolejną ciążą.

Zapobieganie porodowi przedwczesnemu w takcie ciąży:

– reżim łóżkowy, nakaz leżenia, często hospitalizacja do rozwiązania

– szew okrężny szyjkowy McDonalda lub pessar

– tokoliza – hamowanie skurczy

– farmakologia na stymulację dojrzewania płuc u płodu (glikokortykosteroidy)

– intensywna opieka medyczna

– prawidłowy sposób ukończenia ciąży w zależności od sytuacji (poród siłami natury lub cesarskie cięcie)

– intensywna opieka neonatologiczna

Czas trwania ciąży
Czas trwania ciąży