Szew okrężny McDonalda

Szew okrężny McDonalda:

Zakładany w USA od 1957 r. jako modyfikacja szwu Shirodkara, obecnie najczęściej zakładany przy niewydolności szyjki wykrytej w trakcie ciąży – około 12-16 tygodnia.

Założenie polega na kilkukrotnym wkłuciu igły w ścianę szyjki, nie dochodząc do kanału szyjki, na granicy ze szczytem pochwy i zawiązaniu go na przedniej wardze. Zakładany w znieczuleniu ogólnym przez anestezjologa w szpitalu.

Szew McDonalda zakłada się, jeśli spełnione są warunki:

– dobry stan zdrowia ciężarnej,

– wykluczenie zagrożenia wystąpienia porodu przedwczesnego,

– prawidłowa biocenoza pochwy,

– prawidłowy rozwój płodu,

– profilaktycznie zakłada się od 14 do 18 tygodnia ciąży.

Kategorycznie nie można założyć szwu okrężnego na szyjkę macicy, gdy występują skurcze macicy lub istnieje infekcja pochwy.

Podczas ciąży ze szwem McDonalda kobieta musi prowadzić oszczędny tryb życia, nie może dźwigać, musi unikać lotów samolotem czy długich podróży oraz unikać kontaktów seksualnych. Często ciężarna ma nakaz leżenia do rozwiązania.

Zdjęcie szwu okrężnego z dostępu pochwowego odbywa się około 37 tyg. ciąży, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia szyjki macicy podczas skurczów porodowych. Poród może odbywać się siłami natury.

Powikłania szwu okrężnego McDonalda:

– PROM – premature rupture of membrane (przedwczesne pęknięcie błon płodowych (1-9%)

– przedwczesne skurcze (wykonuje się tokolizę – hamowanie skurczy farmakologicznie 6-12 h przed i po zabiegu)

– zakażenie wewnątrzowodoniowe prowadzące do przedwczesnego pękania błon płodowych (1-8%)

– uraz szyjki w trakcie porodu (1-13%, w wypadku nieusunięcia szwu w porę przy wystąpieniu czynności skurczowej grozi nawet amputacja szyjki

– dyslokacja szwu (3-13%)

– wysiew prostaglandyn z podrażnionej zabiegiem szyjki prowokujący wcześniejszy poród

– uszkodzenie pęcherza moczowego lub dróg rodnych

Niektórzy lekarze twierdzą, że szew okrężny założony w poprzedniej ciąży nie stanowi wskazania do założenia szwu okrężnego w kolejnej ciąży.

Osobiście nie miałam szwu McDonalda, gdyż po utracie ciąży z pessarem bałam się spróbować kolejny raz zajść w ciążę z tym rodzajem szwu, który nie daje zbyt dużej pewności donoszenia ciąży. Dopiero po założeniu szwu okrężnego TAC w Łodzi w ICZMP przez Prof. Krasomskiego zdecydowałam się na ciążę i urodziłam zdrową córkę w 38tc.

szwy-rodzaje
Rodzaje szwów okrężnych na cieśń szyjki macicy jako metody leczenia niewydolności szyjki macicy. Szew McDonalda, szew Shirodkara, szew TVC, szew TAC.

 

Rodzaje szwów okrężnych na szyjkę macicy przy niewydolności szyjki - szew McDonalda
Metody walki z niewydolnością szyjki macicy, zapobieganie porodowi przedwczesnemu. Szew okrężny McDonalda, Shirodkara, TVC, TAC.